93 jaar terug (copy)

januari 2022 | De Levende Natuur

1

93 jaar terug

Een dolfijn op de Hollandsche kust (Delphinus delphis)

Heel wat keeren ging dezen winter onze weg langs het strand, elken Zondagochtend naar de Zee, en alsof dat zoo vanzelf sprak, altijd ging het de Noord in, naar IJmuiden. De pieren bleven een attractie. Vooral toen de vorst van December massa’s eenden naar buiten dreef. Honderden en honderden toppers en kuifeenden lagen er toen tusschen de pieren en ge hadt daar op het strandje van Zuidpier en klein havenhoofd weer kans op aardige ontmoetingen […] Heel bijzondere dingen vonden of zagen we echter niet, wat evenwel niet wegneemt, dat elke strandwandeling of -rit een genotvolle ochtend beteekende. Totdat we op den 12den Februari wel iets bijzonders buitmaakten. Heel toevallig ging het dezen keer naar het Zuiden, in de richting Noordwijk. […] Als we Noordwijk gaan naderen, wordt onze opmerkzaamheid getrokken door een groot dierenlichaam, dat vlak aan den voet van de zeereep in de hoogwaterlijn ligt. […] Na een korten krijgsraad besloten we, het dier in z’n geheel mee te nemen. In Leiden was het pleit spoedig beslist. Aan de hand van plaatwerken en literatuur bleek al gauw, dat onze vondst een dolfijn betrof, de beroemde Delphinus delphis.

1

Jan P. Strijbos

en zijn vrienden vinden een gewone dolfijn op het strand bij Noordwijk…

2

… die ze op hun Harley Davidsons afvoeren naar het Natuur Historisch Museum in Leiden. (Foto’s met dank aan de Heimans en Thijsse Stichting)

  • 93 jaar terug (copy)

    Vorige artikel
  • 93 jaar terug (copy)

    Volgend artikel

Ontvang De Levende Natuur 6x per jaar

De Levende Natuur informeert over onderzoek, beheer en beleving van de natuur in Nederland en België. De artikelen zijn vooral gebaseerd op eigen onderzoek, observatie en ervaring van de auteurs.

Bestuur stichting De Levende Natuur

Karin Albers, voorzitter
Dominique Bokeloh, secretaris
Paul Kemmeren, penningmeester
Anton van Haperen, Rik Huiskes, Theo Verstrael, Martin Camphuijsen 

Hoofdredacteur

Rob Buiter

Redactiesecretaris

Melchior van Tweel redactie@delevendenatuur.nl Kadeneterkamp 44, 8014 CA Zwolle

Redactie

Jaap Bouwman, Rob Buiter, Karin Didderen, Koos Dijksterhuis, Jos Hooijmeijer, Piet van der Reest, Piet Schipper, Roosmarijn Steeman, Wouter van Steenis, Melchior van Tweel, Jan van Uytvanck, Renée Veenstra, Philippine Vergeer, Annelies Blankena 

Eindredactie

Astrid Smit, Virtùmedia

Ontwerp

Nancy Panjoel, Twin Media bv

Technische realisatie

Twin Digital

Advertenties

Marieke van Lagen
mvanlagen@virtumedia.nl

Marketing

Tamara van Dijk
tvandijk@virtumedia.nl

Tarieven (6 nummers per jaar)

€ 90,- per jaar voor instellingen en bedrijven, € 44,50,- per jaar voor particulieren; € 19,50 per jaar voor studenten en promovendi; € 14,- proefabonnement (2 nummers), los nummer € 9,- (regulier nummer), themanummer € 15,-. Genoemde prijzen gelden voor abonnees in Nederland en België die betalen via incasso of een factuur ontvangen via e-mail. Voor abonnementen buiten Nederland en België en voor abonnees die een papieren factuur willen ontvangen, gelden andere tarieven. Een abonnement heeft een looptijd van 12 maanden en kan bij elk nummer ingaan. Abonnementen worden automatisch verlengd. U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen, maar er geldt wel een opzegtermijn van tenminste 2 maanden.

Voor vragen: Klantenservice@virtumedia.nl