Voetsporen (copy)

januari 2022 | De Levende Natuur

Redactioneel

Voetsporen

Voor u ligt een tijdschrift in een nieuwe jas. De afmetingen, het logo, lettertypes en vormgeving zijn op een nieuwe leest geschoeid. De basis voor het ‘oude’ tijdschrift werd zo’n 35 jaar geleden gelegd door ontwerper Jan Veenman. Art director Frank de Both en grafisch ontwerper Nancy Panjoel van Twin Media tekenden voor het nieuwe ontwerp, dat komend half jaar ook wordt doorgevoerd op onze nieuwe website. De beide ontwerpers kiezen voor een iets ruimere bladspiegel, waardoor we auteurs betere mogelijkheden bieden om foto’s en andere illustraties te presenteren. Daarnaast gebruiken we voortaan drie rustige hulpkleuren — geïnspireerd door aarde, lucht en natuur. Ook het oude logo is ‘gemoderniseerd’. Om onze lange traditie te benadrukken, is het nieuwe ontwerp gebaseerd op een afbeelding van een libel op de covers uit de tijd van Heimans en Thijsse.

Bij deze nieuwe start hoort ook de weemoed van een afscheid; niet zozeer van de oude opmaak, als wel van de hoofdredacteur die de afgelopen twee jaar een journalistieke professionalisering heeft ingezet bij De Levende Natuur. Met tomeloze energie wist Rik Nijland hobbels glad te strijken en gaten te vullen. Rik is journalist met een groen hart. Hij was ook al voor zijn hoofdredacteurschap bij het blad betrokken en blijft dat hopelijk ook nu hij het stokje doorgeeft. Hij heeft zijn taak met zóveel energie verricht dat er maar liefst twee vervangers nodig waren: natuur- en wetenschapsjournalisten Koos Dijksterhuis en Rob Buiter.

Koos Dijksterhuis (Amersfoort, 1962) zwierf als kind al veel door de natuur. Hij studeerde biologie in Haren, switchte naar sociologie in Groningen en voorlichtingskunde in Wageningen. Hij werkte in Pakistan als mediaman in een landbouwproject, en in Nederland als redacteur van tijdschrift De Kleine Aarde en van tijdschrift Vogels van Vogelbescherming. Hij schreef meerdere populairwetenschappelijke natuurboeken en werkte voor tientallen bladen en kranten, zoals NRC Handelsblad. Enkele jaren schreef Koos een wekelijkse natuurrubriek in Nieuwsblad van het Noorden en al veertien jaar schrijft hij drie tot zes keer per week over natuur in Trouw. Daarnaast geeft hij lezingen en schrijft hij vormvaste verzen op rijm en zwerft hij nog steeds veel door de natuur. Koos beschouwt zijn functie bij het oudste natuurblad van Nederland als een eervolle kans om kennis over de natuur over te dragen. Rob Buiter (Heemstede, 1966) is opgeleid als zoötechnicus aan de toenmalige Landbouw Hogeschool in Wageningen. Al snel na zijn afstuderen in 1990 rolde hij in de wetenschapsjournalistiek; eerst schrijvend voor onder meer Trouw, later ook sprekend als verslaggever op NPO Radio 1, voor het programma Vroege Vogels. Hij was ook hoofdredacteur van het tijdschrift Vogelnieuws, van Vogelbescherming Nederland en schrijft interviews in Sovon-Nieuws. Rob brengt een zeer uitgebreid netwerk binnen het groene metier met zich mee. Daarnaast hoopt hij vooral ook het enthousiasme voor natuurjournalistiek aan te wakkeren. Want uiteindelijk is er maar één ding dat nóg belangrijker is dan vakkennis en dat is de passie voor het vak, stelt hij.

Naast deze wisseling aan het hoofd van de stamtafel, verwelkomt De Levende Natuur ook een nieuwe redacteur: Karin Didderen. Zij is als ecoloog verbonden aan Bureau Waardenburg. Behalve haar ecologische kennis en netwerk, neemt zij frisse energie mee, die al heeft geleid tot de nieuwe rubriek die u vindt op pagina 34. In ‘Wat er leeft’ zullen wij iedere twee maanden enkele artikelen belichten uit de groene wetenschappelijke literatuur, waarvan de redactie denkt dat die meer dan interessant genoeg zijn om breder gedeeld te worden dan alleen in de vakbladen. Een laatste vernieuwing die u in dit eerste nummer van ’22 vindt is de discussierubriek ‘De Splijtzwam’, op pagina 20. Meer dan eens leiden groene onderzoeken, experimenten, of beleid tot discussie. Waar kan die discussie beter en respectvoller worden gevoerd dan in de kolommen van ons blad? In deze editie bijten de biologen Suzanne Lommen en Baudewijn Odé het spits af, met respectievelijk een pleidooi voor en bedenkingen bij de inzet van bladvlooien tegen woekerende duizendknopen.

Maar liefst één en een kwart eeuw na de oprichting van De Levende Natuur door Eli Heimans en Jacobus Pieter Thijsse, heeft het tijdschrift dus opnieuw een duo als hoofdredactie. Het zou nogal aanmatigend zijn om ons op dezelfde hoogte te plaatsen als deze grootmeesters van de natuurbescherming en -educatie. Tegelijk voelen we wel de verantwoordelijkheid die hoort bij de enorme voetsporen waar we nu in mogen lopen. Mogen we daarom afsluiten met de legendarische woorden van een andere grootheid uit de natuureducatie, Fop I. Brouwer, en u veel leesplezier wensen over al wat leeft en groeit en ons altijd weer boeit.

Mede namens scheidend hoofdredacteur Rik Nijland

(Foto: Melchior van Tweel)

Rob Buiter (l) en Koos Dijksterhuis.

Hebt u op- of aanmerkingen op onze nieuwe vormgeving?

  • Voetsporen (copy)

    Vorige artikel
  • Voetsporen (copy)

    Volgend artikel

Ontvang De Levende Natuur 6x per jaar

De Levende Natuur informeert over onderzoek, beheer en beleving van de natuur in Nederland en België. De artikelen zijn vooral gebaseerd op eigen onderzoek, observatie en ervaring van de auteurs.

Bestuur stichting De Levende Natuur

Karin Albers, voorzitter
Dominique Bokeloh, secretaris
Paul Kemmeren, penningmeester
Anton van Haperen, Rik Huiskes, Theo Verstrael, Martin Camphuijsen 

Hoofdredacteur

Koos Dijksterhuis & Rob Buiter

Redactiesecretaris

Melchior van Tweel redactie@delevendenatuur.nl Kadeneterkamp 44, 8014 CA Zwolle

Redactie

Jaap Bouwman, Rob Buiter, Karin Didderen, Koos Dijksterhuis, Jos Hooijmeijer, Piet van der Reest, Piet Schipper, Wouter van Steenis, Melchior van Tweel, Jan van Uytvanck, Renée Veenstra, Philippine Vergeer, Annelies Blankena 

Eindredactie

Astrid Smit, Virtùmedia

Ontwerp

Nancy Panjoel, Twin Media bv

Technische realisatie

Twin Digital

Advertenties

Marieke van Lagen
mvanlagen@virtumedia.nl

Marketing

Tamara van Dijk
tvandijk@virtumedia.nl

Tarieven (6 nummers per jaar)

€ 90,- per jaar voor instellingen en bedrijven, € 44,50,- per jaar voor particulieren; € 19,50 per jaar voor studenten en promovendi; € 14,- proefabonnement (2 nummers), los nummer € 9,- (regulier nummer), themanummer € 15,-. Genoemde prijzen gelden voor abonnees in Nederland en België die betalen via incasso of een factuur ontvangen via e-mail. Voor abonnementen buiten Nederland en België en voor abonnees die een papieren factuur willen ontvangen, gelden andere tarieven. Een abonnement heeft een looptijd van 12 maanden en kan bij elk nummer ingaan. Abonnementen worden automatisch verlengd. U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen, maar er geldt wel een opzegtermijn van tenminste 2 maanden.

Voor vragen: Klantenservice@virtumedia.nl