Voorpagina (copy)

Jaargang 123
Nummer 1

Meervleermuis in het nauw

Valt het tij voor de meervleermuis nog te keren?

Zorgen om de nieuwe Omgevingswet

Natuurliefhebbers houden niet per se van bureaucratische procedures.

5 jaar Marker Wadden

De eerste resultaten van deze unieke vorm van ecosysteemherstel

02

Redactioneel: Voetsporen

Koos Dijksterhuis en Rob Buiter

03

Column: De meeste boeren deugen

Noelle Aarts

05

Woningisolatie bedreigt de meervleermuis

Anne-Jifke Haarsma & René Janssen

04

Ecosysteemherstel door vijf jaar oude Marker Wadden

Casper van Leeuwen, Ralph Temmink, Hui Jin, Yvonne Kahlert, Bjorn Robroek, Matty Berg, Leon Lamers, Marloes van den Akker, Roel Posthoorn, Annemiek Boosten, Han Olff & Elisabeth Bakker

06

Soorten zijn van zichzelf, niet van ons

Willy van Strien

En verder:

01 Voorpagina (copy)

01 Voetsporen (copy)

01 TD test De Levende Natuur – Nummer 01 2022 (copy)

01 De Levende Natuur – Nummer 02 2022

01 Column: De meeste boeren deugen (copy)

01 De Levende Natuur – Nummer 03 2022

01 De Levende Natuur – Nummer 04 2022

01 De Levende Natuur – Nummer 05 2022

01 Ecosysteemherstel door vijf jaar oude Marker Wadden (copy)

01 De Levende Natuur – Nummer 06 2022

01 Woningisolatie bedreigt de meervleermuis (copy)

01 De Levende Natuur – Nummer 01 2023

01 Soorten zijn van zichzelf, niet van ons (copy)

01 De Levende Natuur – Nummer 02 2023

01 Exoten met exoten bestrijden (copy)

01 De Levende Natuur – Nummer 03 2023

01 Effecten van het Friese weidevogelbeleid 2014-2020 (copy)

01 De Levende Natuur – Nummer 05 2023

01 Dassen en de beschikbaarheid van regenwormen (copy)

01 De Levende Natuur – Nummer 04 2023

Tijdschrift voor natuur behoud en natuurbeheer

De Levende Natuur informeert over onderzoek, beheer en beleving van de natuur in Nederland en België. De artikelen zijn vooral gebaseerd op eigen onderzoek, observatie en ervaring van de auteurs.

Het magazine wordt uitgegeven door stichting De Levende Natuur in samenwerking met uitgeverij Virtùmedia.

07

Exoten met exoten bestrijden

Suzanne Lommen & Baudewijn Odé

08

Effecten van het Friese weidevogelbeleid 2014-2020

Ernst Oosterveld

09

Dassen en de beschikbaarheid van regenwormen

Jaap Schröder & Hans Vink

10

Zorgen om de nieuwe Omgevingswet

Willy van Strien

 

11

Wat er leeft

Karin Didderen, Melchior van Tweel, Ralph Temmink & Casper van Leeuwen

13

Denken over recreatiemobiliteit moet anders

Jeroen de Koe

 

Bunzing, hermelijn en wezel

Edo van Uchelen

Noordboek Natuur
156 pagina’s
Prijs: € 14,90

16

93 jaar terug

Jan P. Strijbos

 

Ontvang De Levende Natuur 6x per jaar

De Levende Natuur informeert over onderzoek, beheer en beleving van de natuur in Nederland en België. De artikelen zijn vooral gebaseerd op eigen onderzoek, observatie en ervaring van de auteurs.

Bestuur stichting De Levende Natuur

Karin Albers, voorzitter
Dominique Bokeloh, secretaris
Paul Kemmeren, penningmeester
Anton van Haperen, Rik Huiskes, Theo Verstrael, Martin Camphuijsen 

Hoofdredacteur

Koos Dijksterhuis & Rob Buiter

Redactiesecretaris

Melchior van Tweel redactie@delevendenatuur.nl Kadeneterkamp 44, 8014 CA Zwolle

Redactie

Jaap Bouwman, Rob Buiter, Karin Didderen, Koos Dijksterhuis, Jos Hooijmeijer, Piet van der Reest, Piet Schipper, Wouter van Steenis, Melchior van Tweel, Jan van Uytvanck, Renée Veenstra, Philippine Vergeer, Annelies Blankena 

Eindredactie

Astrid Smit, Virtùmedia

Ontwerp

Nancy Panjoel, Twin Media bv

Technische realisatie

Twin Digital

Advertenties

Marieke van Lagen
mvanlagen@virtumedia.nl

Marketing

Tamara van Dijk
tvandijk@virtumedia.nl

Tarieven (6 nummers per jaar)

€ 90,- per jaar voor instellingen en bedrijven, € 44,50,- per jaar voor particulieren; € 19,50 per jaar voor studenten en promovendi; € 14,- proefabonnement (2 nummers), los nummer € 9,- (regulier nummer), themanummer € 15,-. Genoemde prijzen gelden voor abonnees in Nederland en België die betalen via incasso of een factuur ontvangen via e-mail. Voor abonnementen buiten Nederland en België en voor abonnees die een papieren factuur willen ontvangen, gelden andere tarieven. Een abonnement heeft een looptijd van 12 maanden en kan bij elk nummer ingaan. Abonnementen worden automatisch verlengd. U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen, maar er geldt wel een opzegtermijn van tenminste 2 maanden.

Voor vragen: Klantenservice@virtumedia.nl